Fundacja Sztuka Wyboru zwana przez Nas również Fundacją Przedsiębiorczości to kreatywny pomysł nakierowany na pomaganie ludziom którzy stanęli na rozdrożu. Sytuacje życiowe są przeróżne. Począwszy od stanu zdrowia, przez nieszczęśliwe wypadki, po biznesy na skraju bankructwa czy konieczność wsparcia dla tych co ratują życie. Nasz Zespół Fundacyjny będzie się rozrastał i względem pomysłów, zapotrzebowania i środków robił wszystko co możliwe by pomóc tym, którym życie skomplikowało życie.

Fundację wspierają prawnicy, doradcy podatkowi, psycholog, finansiści i wielu innych. Wiemy jak pomóc, podpowiedzieć i nakierować, ale ważna jest zasada, aby o problemach rozmawiać w czasie kiedy powstają, wówczas można zaradzić wiele. Na zgliszczach ciężko się remontuje, a budowanie od nowa bywa trudne, ale umiemy więc pomożemy!

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach nieletnich takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne.
 5. Prowadzenie i wpieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie.
 7. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na działalność statutową.
 10. Działalność charytatywna dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.
 11. Działalność kulturalna i rozrywkowa.
 12. Działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego.
 13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Działalność wspomagająca zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Działalność sprzyjająca promocji i organizacji wolontariatu.
 20. Działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 21. Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 22. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej.
 23. Zorganizowanie i wspieranie działalności ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ofiar wypadków komunikacyjnych
 24. Pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom
 25. Działalność promująca i wspierająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego
 26. Działalność związana ze wsparciem służb ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji w ramach działalności dotyczącej ratowania życia i zdrowia ludzkiego
 27. Działanie na rzecz promowania, propagowania i nauczania ratownictwa medycznego, wodnego oraz górskiego wśród społeczeństwa

Więcej informacji w Naszym Statucie

Rozmawiajmy, pomagajmy, żyjmy!

Pozdrawiamy
Fundacja Sztuka Wyboru