Przed Nami wiele wyzwań związanych z nadchodzącymi zmianami w systemach wsparcia dla rodzin mających pod swoim dachem uchodźców z Ukrainy.

Szukamy wspólnie rozwiązań i wsparcia dla nich jednakże wiele przed Nami jako organizacjami pomocowymi pracy do wykonania.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy urzędowe wsparcie pozwalające Nam w pewnym zakresie wspomóc uchodźcze rodziny. Jest to kropla, ale każda kropla do napój życia, a Naszym zadaniem jest dobrze ją podzielić.

Dziekujemy Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi i jego Zespołowi za spotkanie, wsparcie i wspólne działania na wolontariackim froncie.

https://www.facebook.com/KPUWBydgoszcz/posts/394237832749860