Dorzuć się proszę do zbiórki, ufunduj obiad Bohaterom Ukrainy!!!
Obiad za obiad. Kwota przez którą nie zubożejemy, ale suma to wartość za którą będziemy mogli kupić specjalistyczne samo podgrzewające się posiłki i dostarczyć je na daleki wschód Ukrainy.
Strażacy, ratownicy, policjanci, oddziały strategiczne - bez prądu, wody, logistyki w mrozie i pod ostrzałem wroga...
Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto wskazane poniżej lub poprzez Charytatywkę.
Wpłaty z dopiskiem Ukraina!
27 1140 2004 0000 3902 7744 5626 wpłaty w PLN
nr IBAN PL81 1140 2004 0000 3012 1480 6535 wpłaty w USD Numer BIC BREXPLPWMBK
nr IBAN PL83 1140 2004 0000 3912 1480 6543 wpłaty w EURO Numer BIC BREXPLPWMBK