⚠️WNIOSKI ZOSTAŁY ROZPATRZONE ‼️⚠️
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd oraz Rada Fundacji Sztuka Wyboru z ogromną radością informuje, że wnioski w programie „Celinka i Przyjaciele pomagają” zostały rozpatrzone.
W terminie do 31.08.2021 r. do fundacji wpłynęły 3️⃣2️⃣ wnioski.
Do dofinansowania zostały zakwalifikowane 2️⃣2️⃣ wnioski.
Osoby, te otrzymają wiadomości mailowe z informacją o otrzymanym dofinansowaniu wraz z załącznikami, które należy wypełnić, podpisać i odesłać na adres mailowy fundacji.
1️⃣0️⃣wniosków nie spełniało wymogów formalnych, w tym:
9️⃣ wniosków dotyczyło osób, które nie zamieszkują terenu gminy Szubin oraz gmin ościennych biorących udział w akcji „wietrzenie szaf dla Celinki”
1️⃣ wniosek dotyczył osoby, która nie przedstawiła jednostki chorobowej oraz nie dostarczyła dokumentacji potwierdzającej jej aktualną sytuację.
Maksymalna kwota dofinansowania w regulaminie wynosiła 2.000 zł.
W związku z większą ilością pozytywnie zaopiniowanych wniosków, Zarząd Fundacji podjął decyzję o ustaleniu stałej, równej kwoty dofinansowania dla beneficjentów, których wnioski spełniały postawione wymagania.
Dofinansowanie dla każdego pozytywnie zaopiniowanego wniosku
wynosi 1️⃣7️⃣2️⃣0️⃣ zł.